Bad Apple Vietnames by Tiểu Muội Màn Thầu Guitar Chords

If you are looking for Bad Apple Vietnames guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Bad Apple Vietnames by Tiểu Muội Màn Thầu using guitar or guitar.
This song by Tiểu Muội Màn Thầu can also be played by that instruments.
=

Bad Apple Vietnames guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bad Apple Vietnames by Tiểu Muội Màn Thầu Guitar Chords


Verse1
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài Cuốn lấy tôi
vào vòng muộn phiền không dứt
Trái tim tôi dần xa chốn nao tôi chẳng hay
Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại
 
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên
Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi là tôi như vậy thôi, vẫn không thay đổi.
 
Chous
Trước mắt là khoảng không? Dường như tôi đã mơ phải không?
Trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần
Buồn đau vây kín bao ngày đêm ,Càng làm tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như đóng băng con tim mình, bao đớn đau kia có nhạt phai?
Dù người mang đến bao lời ca, Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm, vây thế gian sâu trong màn đêm
 
Verse2
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài Cuốn lấy tôi
vào vòng muộn phiền không dứt
Trái tim tôi dần xa chốn nao tôi chẳng hay
Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại
…..
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên
Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi là tôi như vậy thôi, vẫn không thay đổi.
…..
Chous
Trước mắt là khoảng không? Dường như tôi đã mơ phải không?
Trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần
Buồn đau vây kín bao ngày đêm ,Càng làm tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như đóng băng con tim mình, bao đớn đau kia có nhạt phai?
 
Dù người mang đến bao lời ca Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm, vây thế gian sâu trong màn đêm
 
LÊN 1 TONE C#m—Dm
 
Liệu tôi đây có chăng ngày mai? Liệu ai hay biết tôi là ai?
Trên thế gian sẽ có một nơi , thuộc về tôi hay không hỡi người?
Phải chăng đây chính là tổn thương? Phải chăng đây chính là sầu thương?
Chẳng thể hiểu được nổi chính mình, tôi với riêng tôi chỉ lặng thinh
 
Tựa trên chân đá đeo ngàn cân ,Mỗi bước chân cũng thêm mệt tâm
Trong trái tim tôi đây mệt nhoài ,Chẳng thể quan tâm ai nữa rồi.
Một ngày tôi có thể đổi thay ,Đổi thay chính bản thân này đây
Xin hãy biến tôi đây không màu, trong trắng tinh khôi như ngày đầu
 
Dù người mang đến bao lời ca Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá ,chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm, vây thế gian sâu trong màn đêm
 
Liệu tôi đây có chăng ngày mai? Liệu ai hay biết tôi là ai?
Trên thế gian sẽ có một nơi , thuộc về tôi hay không hỡi người?
Phải chăng đây chính là tổn thương? Phải chăng đây chính là sầu thương?
Chẳng thể hiểu được nổi chính mình, tôi với riêng tôi chỉ lặng thinh
 
 
Một ngày tôi có thể đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Sẽ phá tan tất cả mọi điều ,Vùi chôn đi cả thế giới này
Liệu như tôi đớn đau, tổn thương? Liệu như tôi khổ đau, sầu thương?
Thì tăm tối kia có phai màu, trong trắng tinh khôi như ngày đầu?
 
Chẳng hề hay biết tôi là ai? ,Chẳng hề hay biết người là ai?
Tôi chẳng hay biết về ngày mai, chẳng hề hay xung quanh chính mình
Một ngày khi tất cả đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi chỉ ước khắp thế gian này , xin hãy chôn sâu trong màn đêm
 
Chẳng hề hay biết tôi là ai? Chẳng hề hay biết người là ai?
Tôi chẳng hay biết về ngày mai, chẳng hề hay xung quanh chính mình
Một ngày khi tất cả đổi thay ,Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi chỉ ước khắp thế gian này , xin hãy chôn sâu trong màn đêm….

If you want to master Tiểu Muội Màn Thầu Bad Apple Vietnames guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Bad Apple Vietnames. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment