Anh đi chiều ấy by Thúc Đăng Guitar Chords

When you looking for Anh đi chiều ấy guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Anh đi chiều ấy by Thúc Đăng using guitar or guitar.
This song by Thúc Đăng can also be played by that instruments.
=

Anh đi chiều ấy guitar chords has Slow Rock pattern and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh đi chiều ấy by Thúc Đăng Guitar Chords


1. Người đi chinh chiến chiều ấy xa rồi
Gieo thương cho người gái nhỏ miền xuôi
Từng đêm nghe vương niềm nhung nhớ
Nhớ anh sa trường người em thương
Tháng ngày một nắng hai sương.

2. Từng cơn mưa bão lạnh giá qua lòng
Bâng khuâng ngõ hồn chưa tạnh chờ mong
Đường trăng xưa đi về đôi bóng
Thiết tha bao lời tình trao nhau
Ước thề hẹn đến mai sau.

ĐK:
Một người ngồi đếm cánh sao rơi
Mà thương nhớ người nơi cuối trời
Anh ơi khi nào hết chia phôi
Nụ cười ngày xưa ấm vành môi.

3. Người đi xây đắp mộng thắm cho đời
Bao nhiêu ân tình xin hẹn ngày mai
Ngàn năm mây bay còn bay mãi
Gió mưa đưa mộng vào tương lai
Nhớ hoài một bóng anh thôi.


 

 

If you want to master Thúc Đăng Anh đi chiều ấy guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Anh đi chiều ấy. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment