Vì Sao Em Chết by Thanh Trúc Guitar Chords

When you looking for Vì Sao Em Chết guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play Vì Sao Em Chết by Thanh Trúc using guitar or guitar.
This song by Thanh Trúc can also be played by that device.
=

Vì Sao Em Chết guitar chords has Slow Rock pattern and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Vì Sao Em Chết by Thanh Trúc Guitar Chords


Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè
sao em còn trong cơn mê mãi
Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè
sao em còn nằm trong đớn đau
 
Ôi đứa em tôi, đứa em cút côi
Từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa
ÔI đứa em tôi đứa em cút côi
Từ nay không còn được ca hát nữa
 
Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da cam
Chúng giết bằng chất độc màu da cam
 
Chất độc màu da cam năm xưa đã giết tôi mẹ tôi
Trong 1 trận càn, đễ lại cho tôi đứa em cút côi
Tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng
Dành lại cho em từ bóng đêm từng giọt hồng cuộc sống
 
…Nhưng giờ đây, dư âm của chiến tranh
Là chất độc màu da cam đang tàn phá em tôi
Đã ăn vào cơ thể em tôi
Mẹ ơi không thể nào,
Không thể nào còn gặp lại em yêu
Mẹ ơi không thể nào,
Không thể nào còn gặp lại em yêu

 

If you want to master Thanh Trúc Vì Sao Em Chết guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Vì Sao Em Chết. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment