Thềm Nhà Có Hoa by Thanh Tâm Guitar Chords

If you are looking for Thềm Nhà Có Hoa guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Thềm Nhà Có Hoa by Thanh Tâm using guitar or guitar.
This song by Thanh Tâm can also be played by that instruments.
=

Thềm Nhà Có Hoa guitar chords has Blues tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thềm Nhà Có Hoa by Thanh Tâm Guitar Chords


Nắng hoàng hôn đã tắt bóng mây mờ dần sau cơn gió thoáng
Nỗi lòng em chất ngất vấn vương ngày dài anh đâu có hay
Đã hết ngày nắng đẹp, đã hết đường phố dài
Thế mà sao anh chưa thốt nên lời
Có gì đâu khó nói chỉ xin một lời cho em ấp úng
Có gì đâu khó nói để qua ngày dài thêm xa cách nhau
Đã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chường
Thế mà sao anh chưa thốt nên lời
Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm, ứ ứ ừ…)
 
Có gì đâu khó nói chỉ xin một lời cho em ấp úng
Có gì đâu khó nói để qua ngày dài thêm xa cách nhau
Đã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chường
Thế mà sao anh chưa thốt nên lời
Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm, ứ ứ ừ…
 
 
Yeah yeah, Bên nhau anh nhé, không bao giờ chia xa
Yeah yeah, Không bao giờ chia xa (chia xa, chia xa)
 
 
Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm, ứ ứ ừ…
Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm…

If you want to study Thanh Tâm Thềm Nhà Có Hoa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Thềm Nhà Có Hoa. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment