Mùa Hoa Anh Đào by Thanh Sơn Guitar Chords

When you looking for Mùa Hoa Anh Đào guitar chords, you already visit to the perfect place.
You can play Mùa Hoa Anh Đào by Thanh Sơn using guitar or guitar.
This song by Thanh Sơn can also be played by that equipment.
=

Mùa Hoa Anh Đào guitar chords has Chachacha swing and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mùa Hoa Anh Đào by Thanh Sơn Guitar Chords


Mùa xuân sang có hoa Anh Đào,
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh Đào
Mình nói chuyện ngày sau.
 
Còn tìm đâu phút vui ban đầu
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều
Vì đã xa cách nhau lâu rồi
Dù nói không nên lời!
 
Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi!
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi!
Gió xuân đến bao giờ, ngỡ
như bước chân ai qua thềm hay là mơ?.
 
Rồi xuân sang thấy hoa Anh Đào
Mầu hoa đây dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong
lòng và tôi yêu bóng ai năm nào
Như đã yêu hoa Anh Đào.

If you want to master Thanh Sơn Mùa Hoa Anh Đào guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Mùa Hoa Anh Đào. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment