Sai by Thanh Nguyễn Guitar Chords

If you are looking for Sai guitar chords, you have come to the best site.
You can play Sai by Thanh Nguyễn using guitar or guitar.
This song by Thanh Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Sai guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sai by Thanh Nguyễn Guitar Chords


Nhìn lại xem hai ta đã có được gì… êh
Nhìn thật lâu thật lâu để rõ đôi mi…
Chẳng vì sao khi đôi tim ta lại buồn
Em mang theo bao lệ vươn trên mi mắt
Chẳng vì sao khi ta đã quên mình rằng
Khi anh vẫn còn thương mà em đã vội nói chia tay
 
Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây, dẫu là lạc loài
Khi anh chưa nhận ra quá nhiêu điêu sai sai
Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó
Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây, dẫu là lạc loài
Khi anh chưa nhận ra quá nhiêu điêu sai sai
Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó trong con tim mình.
 
Not my mode if somebody go
Anh đâu biêt răng em đi đâu, ở nobody know
Ta đã cho nhau ngàn lo âu nhưng mà sau tất cả anh vấp ngã
Anh còn chắp vá em thì xa còn người ra đi ngàn vật vã.
Nhưng em ơi thứ anh nhớ còn em thì quên
Em muốn đi đâu hãy cho anh biêt để chân anh luôn kề bên
Vượt qua luôn cả một vòng thế gian để tìm đên nơi em cần đến.
Alooo… Pick up your phone!!!
 
Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây, dẫu là lạc loài
Khi anh chưa nhận ra quá nhiêu điêu sai sai
Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó
Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây, dẫu là lạc loài
Khi anh chưa nhận ra quá nhiêu điêu sai sai
Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó trong con tim mình.
 
Đi đâu để chảng phải nhơ về
Đôi tay em bên ai khi mang theo bao ước thề
Anh chảng quen với điêu đó, em giờ đã ngược chiều gió
Có hay chăng nỗi đau
Đi đâu để chẳng phải nhớ về
Đôi tay em bên ai khi mang theo bao ước thề
Anh chảng quen với điêu đó, em giờ đã ngược chiều gió
Sao người đi xa mãi

 

 

If you want to master Thanh Nguyễn Sai guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Sai. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment