Phép Nhiệm Màu by Thành Nguyễn Guitar Chords

When you looking for Phép Nhiệm Màu guitar chords, you already visit to the right site.
You can play Phép Nhiệm Màu by Thành Nguyễn using guitar or guitar.
This song by Thành Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Phép Nhiệm Màu guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phép Nhiệm Màu by Thành Nguyễn Guitar Chords


Hôm nay nghe tin từ phương xa, em tôi không vui và hay khóc.
Em đang cô đơn giữa phố đông, ôi sao nghe đau nhói trong lòng.
Vượt muôn trùng xa về thăm em, dăm đôi ba câu về cuộc sống.
Ai kia bên em có tốt không? Nước mắt em rơi nhói trong lòng .
 
Anh xin em chớ khóc thêm người ơi đừng cho bờ mi, hoen dòng lệ rơi.
Anh xin em ngày vui giống như hôm nào ngày xưa ấy lúc ta còn nhau.
Xin Ơn Trên hoá phép nhiệm màu, cho niềm đau xuôi về nơi đâu.
Xin ai kia đừng gieo trái tim em sầu và cho em êm ấm ngày sau

If you want to learn Thành Nguyễn Phép Nhiệm Màu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Phép Nhiệm Màu. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment