Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm Guitar Chords

When you looking for Tấm Bánh Đời Con guitar chords, you just come to the right place.
You can play Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm using guitar or guitar.
This song by Thanh Lâm can also be played by that instruments.
=

Tấm Bánh Đời Con guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm Guitar Chords


1. Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người.
Mãi ấp ủ niềm tin chứa chan bao lời ủi an.
Con xin làm tấm bánh sẻ chia cho khắp mọi nơi.
Cho thế nhân muôn đời được luôn sống vui Tin Mừng.
 
ĐK. Ôi Giê-su trên bàn thờ, Thập Giá hiến trao tình yêu.
Chiên hy sinh xoá tội đời, Ngài là hy lễ tuyệt vời.
Con xin dâng cuộc đời để nên tấm bánh tình yêu.
Tấm bánh ngát ân tình bẻ ra hiến trao muôn người.
 
2. Con xin làm tấm bánh để nên lễ dâng tinh tuyền.
Với xác hồn mỏng manh, với cả tâm tình biết ơn.
Mong cho toàn nhân thế hiệp thông trong Chúa là Cha.
Luôn sống vui trong nguồn tình yêu phúc ân cứu độ.
 
3. Con lãnh nhận hồng ân để nên muối men cho đời.
Mãi rao truyền Chân Lý, Ánh Quang soi đời tối tăm.
Đưa muôn lòng nhân thế tìm theo trên lối trường sinh.
Luôn hướng lên Quê Trời, niềm tin sắt son không rời.
 
4. Chung nhau một tấm bánh hiệp thông trong chén nho tinh tuyền.
Chúa kêu mời đoàn con kết liên trong tình mến thương.
Như xua đoàn Dân Thánh hiệp thông chiên lễ Vượt Qua,
nay chúng con kết hiệp tình thương thiết tha chan hoà.

If you want to learn Thanh Lâm Tấm Bánh Đời Con guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tấm Bánh Đời Con. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment