Giáng sinh trong mái nghèo by Thanh Lâm Guitar Chords

If you are looking for Giáng sinh trong mái nghèo guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Giáng sinh trong mái nghèo by Thanh Lâm using guitar or guitar.
This song by Thanh Lâm can also be played by that instruments.
=

Giáng sinh trong mái nghèo guitar chords has Slow Rock pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Giáng sinh trong mái nghèo by Thanh Lâm Guitar Chords


1. Đêm nay con không được tới nhà thờ
Thì xin thắp lên, thắp lên ngọn nến đơn
Mừng Chúa ngày xưa giáng sinh hang lừa
nay trong mái tranh nghèo, cuối thôn làng xóm tả tơi

2. Đêm nay con dâng Ngài tấm lòng thành
Niềm vui thánh ân chứa chan ngày Chúa sinh ra
Ngài đến cùng bao trái tim thật thà
Để ban ánh sáng chan hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta

ĐK: Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi bề
Con Chúa sinh ra xác thân nhục nhằn khó khăn chẳng nề
Ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta.
Ôi Chúa thiên đàng đã đến cơ hàn bước chung nhân trần

3. Ngôi Hai sinh ra đổi mới nhân trần
Nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau
Mảnh áo, dù tơi tả cũng chia đều
mưa nắng cũng chung lều, êm đềm chan chứa tình Cha


 

If you want to study Thanh Lâm Giáng sinh trong mái nghèo guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Giáng sinh trong mái nghèo. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment