Mình cưới em nhé by Thanh Hà Guitar Chords

If you are looking for Mình cưới em nhé guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Mình cưới em nhé by Thanh Hà using guitar or guitar.
This song by Thanh Hà can also be played by that device.
=

Mình cưới em nhé guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mình cưới em nhé by Thanh Hà Guitar Chords


1. Anh yêu em rồi từ lâu rất lâu
Nhưng đến vừa rồi anh mới ngỏ lời
Khi mùa lúa chín anh sang nhà
Giúp mẹ cha em không nề hà
Dẫu nóng trưa hè nắng sạm da

2. Mẹ anh ưng em nhiều lắm anh càng thương hơn
Đi ra đi vào chẳng biết nói sao bây giờ
Đêm nay hát đình ở làng bên
Em có đi không để anh qua nhà
Thưa với mẹ cùng cha

ĐK: Để từ ngày đó anh và em thành một đôi
Khắp xóm ngoài làng đều khen đôi mình đẹp
Anh cười nhiều hơn em biết không? Xuân này mẹ cha anh sang
Nhà em để xin cau trầu cho mình ở chung em ha?

3.Mình cưới em nhé xuân này để năm sau
Nhà thêm tiếng trẻ thơ tập bi
Ta cùng với nhau trông vườn rau ruộng lúa, vườn cây xanh màu
Anh chăm cày bừa em nhanh tay hái nhà mình sẽ no
(Đôi ta một lòng bên nhau cho đến bạc đầu răng long)


 

If you want to study Thanh Hà Mình cưới em nhé guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mình cưới em nhé. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment