Hát về anh by Sỹ Nhâm Guitar Chords

When you looking for Hát về anh guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Hát về anh by Sỹ Nhâm using guitar or guitar.
This song by Sỹ Nhâm can also be played by that equipment.
=

Hát về anh guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hát về anh by Sỹ Nhâm Guitar Chords


Cho em yêu mùa xuân, lung linh cành lộc biếc
Cho em yêu vầng dương, mọc từ trái tim mình
Cho em yêu em yêu, giọt mồ hôi người lính
Đứng canh giữ biển khơi, để ngày đêm sóng hát
cho em yêu Trường Sa, nhấp nhô mặt trời lên
Long lanh cánh san hô, rực rỡ trong màu cờ
 
Từ nơi em – Cà Mau hướng về biển đảo
Một niềm tin về anh – chiến sĩ Hải quân
Súng chắc trong tay, gian khó không sờn
Giữ gìn Hoàng Sa thương yêu
Giữ gìn Trường Sa yêu thương

 

If you want to study Sỹ Nhâm Hát về anh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Hát về anh. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment