Mi Nraug Hmoob by Sudden Rush Guitar Chords

When you looking for Mi Nraug Hmoob guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Mi Nraug Hmoob by Sudden Rush using guitar or guitar.
This song by Sudden Rush can also be played by that equipment.
=

Mi Nraug Hmoob guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mi Nraug Hmoob by Sudden Rush Guitar Chords


Muaj ib tug nraug hmoob
Ntxim hlub tshaj ntxim nyiam
Muaj ib tug nraug hmoob
Thiaj nyiag tau kuv lub siab
 
Pre-Chorus:
Pw los tsis tsaug zog
Noj mov los tsis qab los
Tsuas xav hnov koj lub suab
Hais lus txhua hmo ua ntej kuv pw
Kuv mi nraug hmoob
 
Chorus:
Mi nraug hmoob ooo….
Tus nyob kev deb
Yuav ntev ntev npaum cas
Kuv mam rau qab pom koj dua
Kuv mi nraug hmoob tus nyob kev deb
 
Verse:
Txij thaum koj ncaim mus
Lub siab yeej nyob tsis tus
Koj tau ua li cas
Rau kuv lawm os nraug hmoob
 
Pre-Chorus:
Txij thaum kuv ntsib koj
Tsis xav mus kawm ntawv
Tsis xav mus ua hauj lwm
Tsuas xav nyob ib pob ntawm no
Tos koj xa xov tuaj kuv mi nraug hmoob
 
Chorus:
 
Mi nraug hmoob ooo….
Tus nyob kev deb
Yuav ntev ntev npaum cas
Kuv mam rau qab pom koj dua
Kuv mi nraug hmoob tus nyob kev deb
 
Qhia ib los rau kuv
Thov qhia ib los hais tias
Kuv ib leeg yog tus nyob hauv koj lub siab
Ib leeg koj hlub tsis muaj lwm tus
 
Chorus:
Mi nraug hmoob ooo….
Tus nyob kev deb
Yuav ntev ntev npaum cas
Kuv mam rau qab pom koj dua
Kuv mi nraug hmoob tus nyob kev deb

 

If you want to master Sudden Rush Mi Nraug Hmoob guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Mi Nraug Hmoob. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment