Bài tango màu xanh by Song Ngọc Guitar Chords

When you looking for Bài tango màu xanh guitar chords, you just visit to the best site.
You can play Bài tango màu xanh by Song Ngọc using guitar or guitar.
This song by Song Ngọc can also be played by that device.
=

Bài tango màu xanh guitar chords has Tango rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bài tango màu xanh by Song Ngọc Guitar Chords


Bài tango ngày xưa
Muôn kiếp còn sống mãi trong tim em
Bài tango màu xanh
Phút vui xưa ân tình quá mong manh

Bài tango tình yêu
Khúc tình thiết tha uớc mơ màu xanh
Phút đầu mới quen đã yêu
Phút nào đã yêu rồi xa
Nghe lạnh vắng lòng ta

Em yêu khúc tango sầu
Và yêu mãi những đắm say ban đầu
Nụ cười màu mắt môi xưa
Ðiệu tango như lời yêu bên ai

Còn nhớ hay quên người ơi
Tình ấy nếu chưa nhạt phai
Có còn nhớ nhau
Hãy tìm đến trong
Khúc tango màu xanh

If you want to master Song Ngọc Bài tango màu xanh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bài tango màu xanh. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment