Lạc vào giấc mơ by Song Luân Guitar Chords

If you are looking for Lạc vào giấc mơ guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Lạc vào giấc mơ by Song Luân using guitar or guitar.
This song by Song Luân can also be played by that instruments.
=

Lạc vào giấc mơ guitar chords has tempo and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lạc vào giấc mơ by Song Luân Guitar Chords


1. Và giờ anh đã biết em đã đi xa
Anh mới nhận ra nỗi đau cho riêng mình anh
Chỉ một lời nói đã khiến cho em quên đi tất cả

Là khoảnh khắc đó sẽ mãi không phai
Nụ hôn nay còn đâu ngày ta bên nhau
Lạc vào những giấc mơ ngủ quên xa quá xa.

2. Em có còn nhớ lúc ta bên nhau
Em vẫn từng nói anh là cuộc đời em
Để cho anh giờ đây quá yêu em rồi và em bước đi

Lệ rơi trên hàng mi cho anh nhớ người
Nắm đôi bàn tay ôi sao quá lạnh
Anh mới nhận ra anh không thể nào quên em người hỡi.


 

If you want to study Song Luân Lạc vào giấc mơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Lạc vào giấc mơ. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment