Cuối Chiều by Sâm Hải Guitar Chords

If you are looking for Cuối Chiều guitar chords, you have come to the best place.
You can play Cuối Chiều by Sâm Hải using guitar or guitar.
This song by Sâm Hải can also be played by that device.
=

Cuối Chiều guitar chords has Bossa Nova rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cuối Chiều by Sâm Hải Guitar Chords


Quán cà phê, cạnh bên cuối chiều, lặn một góc phố xá tiêu điều
Bên ngoài kia, trời mưa cũng nhiều, tựa lời bài hát:” Trời mưa anh nhớ em nhiều.”
 
Mưa thật lâu, thấm thật sâu, anh ở đây, em ở đâu, em là mây trôi là bay làm trời mãi buồn rầu
Phương trời Đông, phương trời Tây, em còn đấy hay là không? Có chờ mong, có còn đợi ai nữa không?
 
Mùa đã mang đông đi thật xa, và anh biết em ghét mùa hạ
Mùa cũng mang em đi thật xa, mang theo cả duyên chúng ta
 
Hôm nay anh nhớ em nhiều, chiều tàn thời gian cuốn trôi anh nhẹ nhàng
Hôm nay anh nhớ em nhiều, tựa đầu miên man giấc mơ như hoà tan
Em, thật ra đã quên lâu rồi, bài hát này như là một giây, cuối chiều bâng khuâng thôi
Ngày xưa ấy, bờ môi ấy, chờ một giây, anh cô đơn..

If you want to master Sâm Hải Cuối Chiều guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Cuối Chiều. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment