Mộng Mơ by RedT Guitar Chords

If you are looking for Mộng Mơ guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Mộng Mơ by RedT using guitar or guitar.
This song by RedT can also be played by that equipment.
=

Mộng Mơ guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mộng Mơ by RedT Guitar Chords


Và đưa em qua bao nhiêu xa trong tim ba hoa ngắm chiều tà
Sâu trong anh vẫn đang nhiều buồn
Một mai em đi sau chia ly đôi ta thắm lại gì?
Một hai đôi ba giọt lệ em ướt mi
 
Thướt tha yêu kiều chẳng như ai
Giấu bao nhiêu điều từ sâu mắt nai
Tiếng yêu dại khờ làm ngỡ hoá thơ
Ngờ đâu, là bao giấc
 
Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ anh biết đi về đâu
Bao tiếng yêu còn thẫn thờ những phút giây nhiệm màu
Ngày xưa lúc ta vừa bắt đầu em có hay buồn đâu?
Từng lời hứa cứ tuôn ra mặc kệ em mắt ướt lệ sầu
 
Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ anh biết đi về đâu
Bao tiếng yêu còn thẫn thờ những phút giây nhiệm màu
Ngày xưa lúc ta vừa Vvbắt đầu em có hay buồn đâu?
Từng lời hứa cứ tuôn ra mặc kệ em mắt ướt lệ sầu
 
Người buông vài câu thì thào phút chốc xong bay màu
Đời này đâu cho ai ta hiểu thấu
Lời vô tình đây thà mà phút trước không như vậy
Thì giờ đây đâu ai phải nhận lấy
 
U uh. You say girl Người cứu lấy mau
Contration níu lấy những vết nhàu còn lại à?
U uh. You say girl Người cứu lấy mau
Contration níu lấy những vết nhàu còn lại à?
 
I just want try try honey bae You don’t wanna know bae
You wanna kick me out
Bao lâu ta chưa hiểu thấu. Bao nhiêu lâu em đang che giấu
Có những thứ chẳng giống như lần đầu
 
Và rồi sau cơn mưa vẫn đứng chờ anh biết đi về đâu
Bao tiếng yêu còn thẫn thờ những phút giây nhiệm màu
Ngày xưa lúc ta vừa Vvbắt đầu em có hay buồn đâu?
Từng lời hứa cứ tuôn ra mặc kệ em mắt ướt lệ sầu

If you want to study RedT Mộng Mơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mộng Mơ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment