Tháng Tư Ngày Tương Tư by Quỳnh Hoa Guitar Chords

If you are looking for Tháng Tư Ngày Tương Tư guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Tháng Tư Ngày Tương Tư by Quỳnh Hoa using guitar or guitar.
This song by Quỳnh Hoa can also be played by that equipment.
=

Tháng Tư Ngày Tương Tư guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tháng Tư Ngày Tương Tư by Quỳnh Hoa Guitar Chords


Ngày tháng tư ghé qua nhẹ nhàng
Nổi nhớ ai cứ thế nồng nàn
Từng phút giây gọi là đắm say
nhớ ai nhưng chẳng dám nói ra
 
Ngày tương tư buồn lắm
Ngày nhớ ai buồn lắm
Cố giấu nước mắt trong mưa
Để cảm thấy sẽ bớt đau hơn
Ngày cô đơn trên từng góc phố
Ngày mưa rơi ánh đèn hiu hắt
Như cả thế giới chỉ còn một người là tôi đấy thôi
 
Chorus
Vì nơi ánh dương đã tàn ,một tình yêu lỡ làng
Chỉ còn những tháng ngày với bao nổi đắng cay
Từ giây phút nào một lời yêu cũng chẳng dám nói ra
Phải chăng những ngày , ngồi tương tư rất buồn
Chỉ còn mơ về những chiều tà , có 2 chúng ta cạnh nhau
Nhưng đó chỉ là giấc mơ về một ngày tương tư
 

 
Ngày tương tư buồn lắm
Ngày nhớ ai buồn lắm
Cố giấu nước mắt trong mưa
Để cảm thấy sẽ bớt đau hơn
Ngày cô đơn trên từng góc phố
Ngày mưa rơi ánh đèn hiu hắt
Như cả thế giới chỉ còn một người là tôi đấy thôi
 
Chorus x2
Vì nơi ánh dương đã tàn ,một tình yêu lỡ làng
Chỉ còn những tháng ngày với bao nổi đắng cay
Từ giây phút nào một lời yêu cũng chẳng dám nói ra
Phải chăng những ngày , ngồi tương tư rất buồn
Chỉ còn mơ về những chiều tà , có 2 chúng ta cạnh nhau
Nhưng đó chỉ là giấc mơ về một ngày tương tư
 

Chorus x3

 

If you want to learn Quỳnh Hoa Tháng Tư Ngày Tương Tư guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tháng Tư Ngày Tương Tư. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment