Tình yêu ở lại by Quốc Trung Guitar Chords

When you looking for Tình yêu ở lại guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Tình yêu ở lại by Quốc Trung using guitar or guitar.
This song by Quốc Trung can also be played by that instruments.
=

Tình yêu ở lại guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình yêu ở lại by Quốc Trung Guitar Chords


Đã hết rồi ngày nắng chói chang
Lúa đã vàng chiều đã khói sương
đã hết rồi mùa bão với giông
Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm.

Đã hết buồn và hết vấn vương
Đã hết hờn giận hết nhớ thương
đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm.

ĐK:
Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
Tình yêu vẫn vô hình sống với em.

Đã hết buồn và hết vấn vương
Lúa đã vàng toả ngát hương đồng.

If you want to learn Quốc Trung Tình yêu ở lại guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Tình yêu ở lại. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment