Chôn Vùi Quá Khứ by Quốc Trụ Guitar Chords

If you are looking for Chôn Vùi Quá Khứ guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Chôn Vùi Quá Khứ by Quốc Trụ using guitar or guitar.
This song by Quốc Trụ can also be played by that equipment.
=

Chôn Vùi Quá Khứ guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chôn Vùi Quá Khứ by Quốc Trụ Guitar Chords


Ver 1:
Hoàng hôn bên hiên, khung cửa xưa anh hoài mong
Bình minh đang lên, bao nhớ nhung vẫn đong đầy
Lặng yên bối rối, khi thấy em, tựa vai ai không phải anh
Giọt nước mắt tuôn rơi anh lạc em
 
Ver 2:
Ngày xưa bên nhau ấm áp tình yêu chúng mình
Chẳng nghĩ rằng một ngày chia li
Cứ tin rằng hạnh phúc bên em vĩnh tồn
Nên anh để lạc mất em
 
ĐK: Giờ đây xa cách cố xóa yêu thương hôm nào
Thấy em cười lòng anh nặng hơn
Dấu nỗi buồn lặng câm đau xót không ngừng
Để chôn vùi quá khứ riêng mình
 
Ver 3:
Thời gian trôi qua, trái tim anh vẫn lặng yên
Chờ ngày mưa tan, ánh sáng soi lối em về
Dù anh biết chỉ vô vọng vì giờ đây người thứ ba
anh nên chỉ dám đứng nhìn

If you want to learn Quốc Trụ Chôn Vùi Quá Khứ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Chôn Vùi Quá Khứ. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment