Thư tình không gửi by Quốc Dũng Guitar Chords

If you are looking for Thư tình không gửi guitar chords, you just visit to the right place.
You can play Thư tình không gửi by Quốc Dũng using guitar or guitar.
This song by Quốc Dũng can also be played by that instruments.
=

Thư tình không gửi guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thư tình không gửi by Quốc Dũng Guitar Chords


1. Anh đã biết được ngày hôm nay
Ngay từ lúc ban sơ gặp em
Anh biết sẽ rồi nhiều chua cay
Nhưng mà lòng thì vẫn đắm say
 
Hôm đó gió chiều nhẹ hây hây
Tung vạt áo em như nàng mây
Ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa
Anh nghe mình vời vợi cách xa
 
ĐK: Thôi em nhé mỗi chiều về
Nhớ xin đừng dừng lại nơi đây
Thôi em nhé đừng đi qua
Chớ vô tình làm nát tim này
 
Anh vẫn biết trong cuộc tình
Nếu âm thầm là nhận chua cay
Nhưng sao mỗi lần gặp em
Vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời

 
2. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua
Bên đèn chút tâm tư gửi em
Thư gói gém cả trời tương
Nhưng gặp người rồi chẳng dám trao
 
Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn
Trong tình ái luôn luôn thiệt thua
Cay đắng mãi mà chẳng chi hơn
Lên một đời chỉ toàn trống trơn
 
há, hà ha
há, hà ha ha hà ..

 

If you want to master Quốc Dũng Thư tình không gửi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Thư tình không gửi. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment