Còn hồng trên môi by Quốc Bảo Guitar Chords

If you are looking for Còn hồng trên môi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Còn hồng trên môi by Quốc Bảo using guitar or guitar.
This song by Quốc Bảo can also be played by that device.
=

Còn hồng trên môi guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Còn hồng trên môi by Quốc Bảo Guitar Chords


1. Em hát cho người lời như lụa bay
Em hát cho đời lời run làn môi
Em hát cho mình lênh đênh lênh đênh
Em hát cho tình say men sóng sánh.

Em hát ra đời chẳng một cuộc vui
Em hát xa vời thêm chút hoang mang
Em hát mơ màng gió tắt trăng buông
Em hát u buồn suối đã xa nguồn.

ĐK:
Ðôi khi em hát í a đôi khi í a quạnh hiu
Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng tình xiêu là mình
Ðôi khi em hát í a đôi khi í a quạnh hiu
Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng tình xiêu là mình.

2. Em hát lên trời, trời mây chợt nghiêng
Em hát ưu phiền lòng không bình yên
Em hát thu vàng lang thang lang thang
Em hát đông tàn xuân tươi mới đến.

Em hát ơn đền oán trả về sau
Em hát cau trầu lên thắm môi xưa
Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi
Em hát em ngồi thắp nến môi cười.

ĐK:
Ðôi khi em hát í a đôi khi í a bình minh
Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng chiều xinh tàn rồi
Ðôi khi em hát í a đôi khi í a bình minh
Ðôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng chiều xinh tàn rồi.

Còn mình em thôi còn vài câu vui
Còn hồng trên môi còn hồng trên môi em xin hát mãi.


 

If you want to master Quốc Bảo Còn hồng trên môi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Còn hồng trên môi. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment