Tình Ca Người Đi Biển by Quốc Anh Guitar Chords

When you looking for Tình Ca Người Đi Biển guitar chords, you just come to the right place.
You can play Tình Ca Người Đi Biển by Quốc Anh using guitar or guitar.
This song by Quốc Anh can also be played by that equipment.
=

Tình Ca Người Đi Biển guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Ca Người Đi Biển by Quốc Anh Guitar Chords


Chiều nay ra khơi
Thoáng thấy mắt em nhuốm buồn
Đời anh là gió sương
Anh đi khắp muôn phương.
Chờ một người đi xa
Áo trắng bay trong nắng tà
Nhìn theo lệ ướt nhoà
Khóc một người đi xa.
Vẫn biết kiếp sống biển khơi là nhớ nhiều
Nhớ phút quyến luyến trên bến khi chia ly
Sóng xô trong lòng đời hải hồ.
Đừng buồn nghe em
Cố nén đau thương ngóng chờ
Trùng dương còn sóng gào
Nhớ còn tình đôi ta.

If you want to learn Quốc Anh Tình Ca Người Đi Biển guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tình Ca Người Đi Biển. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment