Cám ơn cha by Quí Luân Guitar Chords

If you are looking for Cám ơn cha guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Cám ơn cha by Quí Luân using guitar or guitar.
This song by Quí Luân can also be played by that device.
=

Cám ơn cha guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cám ơn cha by Quí Luân Guitar Chords


1. Ngày còn tấm bé trong vòng tay của cha ru hời
Nụ cười hiền ấm áp cha luôn dành cho con dấu yêu
Ngày tháng đến đi không ngừng chợt thấy dáng cha hao gầy
con tóc cha giờ phôi pha.

2. Thuyền đời vượt sóng con bình yên có cha bên mình
Người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi
có nắng mưa dãi dầu dù có đắng cay không ngại
Rồi mai đây con lớn khôn đáp đền ơn sâu.

ĐK:
Một đời cha thương con thương thật đong đầy
Một đời cha hy sinh chẳng quản nhọc nhằn
Để ngày mai tương lai con rạng ngời
Là tình cha vợi vợi như Thái Sơn.


 

 

If you want to study Quí Luân Cám ơn cha guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Cám ơn cha. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment