Sài Gòn Chút Mộng Mơ by Quang Minh Guitar Chords

If you are looking for Sài Gòn Chút Mộng Mơ guitar chords, you have come to the best place.
You can play Sài Gòn Chút Mộng Mơ by Quang Minh using guitar or guitar.
This song by Quang Minh can also be played by that instruments.
=

Sài Gòn Chút Mộng Mơ guitar chords has Disco swing and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sài Gòn Chút Mộng Mơ by Quang Minh Guitar Chords


Một chút mộng mơ trên đất Sài Gòn thành phố ta yêu xanh mãi màu xanh
Sài Gòn khi xa rồi nhớ đêm sáng trên những con đường
Phố tưng bừng đèn hoa kết giăng.
Thành phố tình ca sông nước hiền hòa còn đó thân quen kia những hàng me
từng cơn mưa chợt đến cho tóc em ướt trong chiều
Cánh hoa rầu nhẹ rơi bay bay.
 
Biết bao kỷ niệm Sài Gòn ơi em ơi nào quên
Tháng năm hoa mộng khung trời đại học em qua
Mưa nắng Sài Gòn là lời ca câu ca mình yêu
Mắt em màu mây cho anh mơ muôn ngàn vì sao.
 
Đón xuân Sài Gòn, Sài Gòn xuân không quên cành mai
Nhớ đêm giao thừa con đường nguyện thề hoa đăng
Đi giữa Sài Gòn nhịp đời vui bên em chiều nay
Viết câu tình ca Sài Gòn ơi ta hát yêu người
Hát câu tình ca Sài Gòn ơi yêu lắm nụ cười.

If you want to study Quang Minh Sài Gòn Chút Mộng Mơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Sài Gòn Chút Mộng Mơ. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment