Oanh by Quang Huy Guitar Chords

If you are looking for Oanh guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Oanh by Quang Huy using guitar or guitar.
This song by Quang Huy can also be played by that equipment.
=

Oanh guitar chords has Slow tempo and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Oanh by Quang Huy Guitar Chords


1. Cuộc tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho Oanh
Mặc dù ta đã chia tay lâu rồi
ngay hôm nay đây vẫn nhớ như in ngày xưa
Ngày Oanh đã cất bước theo người ta
 
2. Bảy năm qua ta yêu nhau ta đã cho thật nhiều
Cần bao lâu để tôi quên được Oanh
Bạn bè tôi hay hỏi tôi sao vẫn chưa yêu người sau
Làm sao tôi có thể nào yêu ai
 
Prechorus: Tôi băng đường xa để quay về bên người
Khi nghe được ai đó báo tin về tôi
Oanh lên kiệu hoa với ai kia mất rồi
Mà người rước đâu phải là tôi đâu
 
ĐK: Nơi phương trời xa có hạnh phúc bên người ta không Oanh ơi
Anh chưa thể quay về cuộc sống bình thường xưa
Đêm đêm nằm mơ anh bật khóc khi gặp em
Một trời kỷ niệm trong tâm trí
 
Anh đi thật xa mong chẳng thấy kỷ niệm xưa ta bên nhau
Anh mong rằng anh chẳng còn trí nhớ làm chi
Để anh được yêu, yêu một người sau
Thật lòng quá khó để quên được

If you want to master Quang Huy Oanh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Oanh. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment