Vết Nhơ by Quái Vật Tí Hon Guitar Chords

If you are looking for Vết Nhơ guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Vết Nhơ by Quái Vật Tí Hon using guitar or guitar.
This song by Quái Vật Tí Hon can also be played by that instruments.
=

Vết Nhơ guitar chords has Rock pattern and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Vết Nhơ by Quái Vật Tí Hon Guitar Chords


Có thế chỉnh đổi tông
sang Am hát cho dễ, hay kẹp capo 5 – đánh theo giọng Em 😀
capo 5 – đánh theo giọng Em 😀
Đưa tôi về làm gì?
Thương tôi làm chi?
Bên tôi được gì?
Để rồi bỏ đi
.
Tôi đã có tội
Làm gì để xóa đi?
Đến với tôi phía trước
Hay nhìn lại đằng sau?
.
Cuộc đời vẫn còn dài
Có ôm tôi được mãi?
Vết nhơ vẫn còn đó
Trên khóe mắt từng người
.
Tôi xin đời một lần
Thôi không hờn trách
Bên tôi còn đời
Còn đời còn tôi
.
Nước mắt không lau sạch
câu chuyện ngày hôm qua
….Ta thương ta,
…..ta thương ta nhỏ bé
Ngóc ngách những lối nhỏ
…..để trở về hôm nay
….Ta thương ta nhỏ
trong ánh mắt cuộc đời
.
Cuộc đời vẫn còn dài
..Có ôm tôi được mãi?

If you want to master Quái Vật Tí Hon Vết Nhơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Vết Nhơ. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment