Because I Miss You ( Ver Việt ) by PR Guitar Chords

When you looking for Because I Miss You ( Ver Việt ) guitar chords, you just come to the right place.
You can play Because I Miss You ( Ver Việt ) by PR using guitar or guitar.
This song by PR can also be played by that device.
=

Because I Miss You ( Ver Việt ) guitar chords has Valse pattern and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Because I Miss You ( Ver Việt ) by PR Guitar Chords


Intro

Đặt bàn tay lên trái tim này
Hứa đừng xa nhé em
Bên anh như thế cho đến những ngày sau
Giữ mãi ước muốn luôn bền lâu .
Phải làm sao em biết trong lòng
Chỉ là hình bóng em
Yêu em như thế không khi nao đổi thay
Đến lúc trái đất không còn xoay .
Yêu em, anh yêu em người hỡi
Yêu em, luôn yêu em người hỡi
Yêu tiếng cười sáng trong mắt người
Và giọt nước mắt có những lúc khóc cùng anh .
Bên nhau, bên nhau cho dù khó
Bên nhau, bên nhau như ngày đó
Đêm tối nào có anh dẫn đường
Dù gian khó xin cho anh ở bên em , qua cùng em .
Phải làm sao cho thế giới này
Với người chỉ có anh
Luôn yêu anh mãi không băn khoăn đắn đo
Sóng gió vẫn sẽ đứng bên anh .
Yêu em, anh yêu em người hỡi!
Yêu em, luôn yêu em người hỡi!
Đem tiếng cười đến đây với người
Những khi yếu đuối cũng sẽ có anh cạnh em .
Bên nhau bên nhau cho dù khó
Bên nhau bên nhau như lúc đó
Nơi cuối đường rất xa rất dài
Chỉ cần em đến mãi đứng phía sau anh đi cùng anh .

Qua ngày, qua ngày anh thêm yêu những lúc thấy em cười
Lúc em thầm nói em cần anh .
Yêu em, anh yêu em người hỡi!
Yêu em, luôn yêu em mãi mãi!
Yêu tiếng cười sáng trong mắt người
Và giọt nước mắt những lúc em khóc bên anh .
Bên nhau bên nhau cho dù khó
Bên nhau bên nhau như lúc đó
Nơi cuối đường rất xa rất dài,
Chỉ cần em đến mãi đứng phía sau anh luôn cạnh anh
Xin em đừng rời xa anh .

If you want to study PR Because I Miss You ( Ver Việt ) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Because I Miss You ( Ver Việt ). Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment