Tôi Thích by Phương Uyển Guitar Chords

If you are looking for Tôi Thích guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Tôi Thích by Phương Uyển using guitar or guitar.
This song by Phương Uyển can also be played by that equipment.
=

Tôi Thích guitar chords has Rock pattern and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tôi Thích by Phương Uyển Guitar Chords


Tôi thích nói dóc cho bao người cười
Và ăn những món ăn mà tôi thích ghê
Tôi thích tắm nắng Nha Trang, Vũng Tàu
Và ngồi nhìn ngắm mây bay
Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè
Và đàn hát vang cười khúc khích
Tôi thích hát mãi cho cô bạn này
Vì cô ngồi nghe tôi hát mê say
Cuộc đời bao năm đâu mà không hát
Niềm vui , cho ta niềm tin vào cuộc sống
Ta quên sầu đi đừng lo cho già đi
Ca lên bạn ơi mình cùng hát hát hát…G7
Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa
Sợ gì rét run mùa đông giá băng
Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng
Tự hào từ trái tim tôi
Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào
Ngày còn bé thơ mẹ hay hát
Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền
Vì anh thường nghe tôi hát hay ghê !! ^^

If you want to learn Phương Uyển Tôi Thích guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tôi Thích. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment