Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh Guitar Chords

When you looking for Bông hồng cài áo trắng guitar chords, you have come to the best place.
You can play Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh using guitar or guitar.
This song by Phượng Linh can also be played by that instruments.
=

Bông hồng cài áo trắng guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh Guitar Chords


1. Đẹp thay bông hồng cài trên áo trắng
Một biểu trưng tình yêu rất chân thành
Cho những ai còn mái tóc xuân xanh
Trong giấc mơ an lành em gọi má.

2. Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả
Đời suy biến tình kia khó phai nhoà
Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha
Cho những ai không còn áo cài hoa.

ĐK: Công ơn biển trời lòng ghi suốt đời
Nghìn trùng khôn tát cho vơi
Mai sau bể cạn và dẫu núi mòn
Nhưng vẫn còn mẹ với con.

3. Mừng cho ai còn cài hoa trên áo
Hạnh phúc thay hồng trên má hoa đào
Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra
Như tiếng ru mẹ hiền giữa đời ta.


 

If you want to study Phượng Linh Bông hồng cài áo trắng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Bông hồng cài áo trắng. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment