Trước mộ cha by Phú Quang Guitar Chords

If you are looking for Trước mộ cha guitar chords, you already visit to the perfect place.
You can play Trước mộ cha by Phú Quang using guitar or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that instruments.
=

Trước mộ cha guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trước mộ cha by Phú Quang Guitar Chords


Một mình con trước mồ cha
Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầm
Cha nằm một cõi xa xăm
Hắt hiu nắm cỏ âm thầm nắng mưa
 
Thoảng cơn gió từ ngàn xưa
Bao nhiêu buốt lạnh lùa vào tim con
Đôi mươi năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không
 
Cha nằm giữa cõi mênh mông
Trên mồ gió với những tàn ngẩn ngơ
Dòng sông vẫn chảy bơ
Cõi đời cát bụi mịt mờ cha ơi

 

If you want to learn Phú Quang Trước mộ cha guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Trước mộ cha. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment