Hoàng Hôn Dóc by Phú Quang Guitar Chords

When you looking for Hoàng Hôn Dóc guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Hoàng Hôn Dóc by Phú Quang using guitar or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that device.
=

Hoàng Hôn Dóc guitar chords has Rhumba pattern and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hoàng Hôn Dóc by Phú Quang Guitar Chords


Hoàng hôn dốc em đứng một mình
Hoàng hôn dốc mình em khóc
Khi ta đi ngang em, nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi
khi ta vượt qua em, nhìn lại em nước mắt đôi dò
Vì sao em lại khóc vì sao em, vì sao
Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
Con đường vẫn quanh co mà con đường thơ ơ
Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương

If you want to master Phú Quang Hoàng Hôn Dóc guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Hoàng Hôn Dóc. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment