Đông lạnh tình nồng by Phan Thế Huy Guitar Chords

If you are looking for Đông lạnh tình nồng guitar chords, you just come to the right site.
You can play Đông lạnh tình nồng by Phan Thế Huy using guitar or guitar.
This song by Phan Thế Huy can also be played by that instruments.
=

Đông lạnh tình nồng guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đông lạnh tình nồng by Phan Thế Huy Guitar Chords


1. Mùa đông chợt đến tuyết rơi trong chiều chơi vơi
Hoàng hôn giăng tím cho tim nhớ nhung kỷ niệm
Đêm Noel xưa ta cùng dìu lên cung thánh
Bên nhau chắp tay nguyện cầu cho tình yêu mãi bền lâu.

2. Thời gian trôi mãi dấu yêu vẫn còn chưa phai
Tìm đâu cho thấy yêu thương đắm say đong đầy
Nghe trong dư âm dương cầm hòa lên câu hát
Trong đêm giáng sinh an bình cho tình yêu mãi còn xanh.

ĐK:
Tuyết trắng tuyết trắng tuyết mãi rơi hoài không thôi
Nhưng yêu thương xưa nồng say mãi trong tim hồng
Bước đến bước đến dìu nhau lên chốn tình yêu
Nơi hang bê lem cùng vang tiếng hát thiên thần
Xa xôi bao lâu ngày sau xin vẫn còn nhau
Tay trong tay nhau muộn phiền rồi sẽ qua mau.


 

If you want to master Phan Thế Huy Đông lạnh tình nồng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đông lạnh tình nồng. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment