Thiên đường lạc mất by Phan Hồng Việt Guitar Chords

When you looking for Thiên đường lạc mất guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Thiên đường lạc mất by Phan Hồng Việt using guitar or guitar.
This song by Phan Hồng Việt can also be played by that instruments.
=

Thiên đường lạc mất guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thiên đường lạc mất by Phan Hồng Việt Guitar Chords


1. Em là ai trong cuộc đời ô trọc phù hoa
Em vì sao đi tìm thiên đường nơi nhân thế
Em ở đâu khi bóng tối đêm đen hoang lạnh
Với tới được không một giấc mơ ôi tan vỡ.

2. Anh là ai xây mộng vàng trên đỉnh phù du
Anh vì sao luôn miệng cười với bao nhân ái
Anh ở đâu thôi ngưng tiếng rêu rao cao đạo
Góp một tay để thấy em được yêu thương đong đầy.

ĐK:
Đừng ra đi nữa những tấm thân nhỏ bé
Sóng gió khơi xa nhấn chìm ước mơ nhạt nhòa
Mãi mãi em đi quặn đau tâm hồn rướm máu.

Trời xanh mây trắng xin đón lấy em
Tìm đâu thiên đường lạc mất
Xót xa thôi nước mắt tuôn rơi
Em hỡi em ơi thành tâm khấn cho mai này.


 

If you want to study Phan Hồng Việt Thiên đường lạc mất guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Thiên đường lạc mất. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment