Hãy Chờ Anh by Phan Đinh Tùng Guitar Chords

If you are looking for Hãy Chờ Anh guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Hãy Chờ Anh by Phan Đinh Tùng using guitar or guitar.
This song by Phan Đinh Tùng can also be played by that equipment.
=

Hãy Chờ Anh guitar chords has Disco tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hãy Chờ Anh by Phan Đinh Tùng Guitar Chords


Người ơ i đừng nên khóc nhé khi đông giá lạnh vắng anh kề bên,
Mùa xuân rồi lại sẽ đến và ta sẽ mã i có nhau ngườ i ơi,
Nước mắt em chợ t rơi hạn h phúc nở trên vàn h môi,
ngày anh nơi phương xa,
Mang theo giấc mơ chúng ta chở về…
Hạnh phúc sẽ là niề m tin cho lòng anh nhớ nơi phươ ng xa,
Mình cố lên vì ngày mai anh và em sáng tươi rạn g ngời,
Ánh mắt em cườ i vui cho lòng anh thêm bao sứ c mạnh,
Đường dài còn nhiều trôn g gai nhưng vì em anh sẽ v ượt qua…
Người có biết lòng anh nhớ đêm từng đêm nhớ em thật nhiều,
Chỉ muốn mau được về đây để được ôm dấu yêu vào lòng,
cố lên em vì anh sẽ lại mang yêu thương chở về,
Và rồi một ngày mai đây ta có nhau muôn đời n hé em…..

If you want to study Phan Đinh Tùng Hãy Chờ Anh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hãy Chờ Anh. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment