Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục by Phạm Tuấn Anh Guitar Chords

If you are looking for Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục by Phạm Tuấn Anh using guitar or guitar.
This song by Phạm Tuấn Anh can also be played by that equipment.
=

Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục by Phạm Tuấn Anh Guitar Chords


Chúng tôi là sinh viên tình nguyện
Dưới Học viện Quản lý thân yêu
Cùng về đây làm nên bao điều
Tuổi trẻ ta cùng nhau vượt khó.
Chúng tôi là sinh viên tình nguyện
Luôn sẵn sằng chờ đón gian nan
Dù trời mưa hay gió vút ngàn
Cầm chặt tay nhau ta hãy lên đường….
ĐK:
Mãi mãi không quên tháng năm tình nguyện
Ghi nhớ trong tim màu áo xanh tình nguyện
Hãy bước lên đi sinh viên Học viện
Vẫn nhớ tiếp sức cùng mùa hè xanh yêu thương…
Quản lý Giáo dục cho ta yêu đời
Quản lý Giáo dục cho ta tiếng cười
Quản lý Giáo dục cho ta tình người
Quản lý Giáo dục luôn luôn…thắm tươi…

If you want to study Phạm Tuấn Anh Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Bài ca sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý giáo dục. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment