Khung Trời Mơ by Phạm Trương Bình Guitar Chords

If you are looking for Khung Trời Mơ guitar chords, you just come to the best place.
You can play Khung Trời Mơ by Phạm Trương Bình using guitar or guitar.
This song by Phạm Trương Bình can also be played by that instruments.
=

Khung Trời Mơ guitar chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Khung Trời Mơ by Phạm Trương Bình Guitar Chords


Bao lâu một mình ngày dài đêm thâu
Thế giới cứ như không xoay vòng mơ hồ trong lòng
ai tôi luôn mong là chính tôi
Hôm nay ngoài trời thật nhiều mây bay
Ánh nắng kéo đam mê tôi về như là chưa hề
Lời ca tôi bay hòa theo gió
 
Và từ đó thế giới đến bên tôi gần hơn
Từng nhịp sống muôn vàn khúc ca cất vang lên
Đời nhẹ bước chắp cánh ước mơ tôi nhẹ bay
Tay đưa vào tim, mang niềm tin
Cất cánh tôi bay, khung trời
 
BRIDGE
Chân tôi như nhẹ hơn, đi theo bao mộng mơ
Tương lai ngày mai dù khó khăn không màng
Đam mê cho ngày sau, tôi luôn nuôi niềm tin
Nơi khung trời mơ tôi hát ah ha….
 
LÊN 1 TONE
Và từ đó thế giới đến bên tôi gần hơn
Từng nhịp sống muôn vàn khúc ca cất vang lên
Đời nhẹ bước chắp cánh ước mơ tôi nhẹ bay
Tay đưa vào tim, mang niềm tin
Cất cánh tôi bay, khung trời

If you want to master Phạm Trương Bình Khung Trời Mơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Khung Trời Mơ. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment