I Stay Up At Night by Phạm Trương Bình Guitar Chords

When you looking for I Stay Up At Night guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play I Stay Up At Night by Phạm Trương Bình using guitar or guitar.
This song by Phạm Trương Bình can also be played by that instruments.
=

I Stay Up At Night guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

I Stay Up At Night by Phạm Trương Bình Guitar Chords


Lại một đêm trôi qua anh nhớ em mong chúng ta quay trở lại
Ngày yêu thương trôi xa khi có em trong nắng mai
Từng cơn mơ vụn vỡ em rời bước theo ai kia đâu có ngờ
Gạt đi tin yêu chính em ngày đó em còn nhớ
 
Không còn em mỗi đêm mong anh về
Không còn bao tin nhắn yêu thương nhòe
Không còn bên những chuyến xe
Chỉ là thói quen
 
Mơ về bao tháng năm xưa đong đầy
Mơ ngày xanh em đến bên anh này
Mơ rằng ta chẳng chia tay
Chỉ là giấc
 
I stay up at night, stay up late
Ooh stay up stay up stay up. Stay up at night
I stay up at night, stay up late
Ooh stay up stay up stay up. Stay up at night
 
BRIDGE
Đêm chỉ mỗi anh mưa hoài rơi lòng thêm buồn
Ngày yêu thương trôi về đâu
Anh nhớ em nhưng sao giờ đây người không còn
Để yêu thương kia đậm sâu

If you want to master Phạm Trương Bình I Stay Up At Night guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play I Stay Up At Night. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment