Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà by Phạm Trương Bình Guitar Chords

When you looking for Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà by Phạm Trương Bình using guitar or guitar.
This song by Phạm Trương Bình can also be played by that instruments.
=

Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà guitar chords has swing and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà by Phạm Trương Bình Guitar Chords


Có đôi già ngồi bên nhau dưới hiên nhà
Ngón tay đan vào, tựa vào nhau nghe lời à ơi
Ánh dương tàn, chạy vào sau phía chân đồi
Có đôi già ngồi dưới nơi yên bình đắm say nhau
 
Từng ngày trôi qua bên nhau, đời cứ trôi bình yên thật lạ
Một đời trao nhau an yên đến khi già không xa
Chiều tàn buông lơi chiếc bóng, người ngỡ đâu rời xa một đời
Có đôi già ngồi thật lâu ngắm mây trời
 
Chỉ có đôi già ngồi dưới hiên nhà, ngắm khung trời lúc tan mây bồng
Ha hà ha há ha thế gian xoay vòng
Chỉ có đôi già ngồi với nhau và đắm nghiên mình theo mây theo gió
Há ha ha ha hà đời như
 
Chỉ có đôi già, đời cứ trôi tình cứ âm thầm đắp xây trọn đời
Ha hà ha há ha mãi không xa rời
Chỉ có đôi già, ngày tháng xuân thời cứ yên bình bên nhau đến thế
Há ha ha ha hà tình yêu ta…
 
…Ngỡ như cơn mộng ha hà,
Tình đôi ta an yên mây tựa gió trôi xa hà ha ha há ha ha hà.
Ngày thanh xuân trao gửi về bên nhau cứ yên bình mãi không xa rời,
Đến khi già cánh hoa tàn cùng nhau.

If you want to master Phạm Trương Bình Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Có Đôi Già Ngồi Bên Nhau Dưới Hiên Nhà. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment