Một trái tim một quê hương by Phạm Trọng Cầu Guitar Chords

When you looking for Một trái tim một quê hương guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Một trái tim một quê hương by Phạm Trọng Cầu using guitar or guitar.
This song by Phạm Trọng Cầu can also be played by that device.
=

Một trái tim một quê hương guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Một trái tim một quê hương by Phạm Trọng Cầu Guitar Chords


Một trái tim hồng tươi, một quê hương tuyệt vời
Dòng máu cha vừa cho, tổ quốc vua Hùng cho
Một trái tim tự do, lời quê hương ta đó
Lời nói cha mẹ cho, lời trái tim tự do.

1. Lúc em ra chào đời
Mẹ cho một trái tim để yêu
Líu lo ca lời đầu
Quê hương trong lòng đó em

Có nghe tim rộn ràng
Tình yêu đầu tiên vừa đến
Tiếng quê hương nồng nàn
Cho em khung trời ước mơ.

2. Tiếng ru em vào đời
Mùa xuân vừa đến trên vành môi
Chiếc nôi to từng ngày
Cho em thêm rộng cánh bay

Sống cho ai một lần
Một lần rồi em quên mất
Lúc tim em ngừng đập
Quê hương nhớ hoài đó em.


 

If you want to study Phạm Trọng Cầu Một trái tim một quê hương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Một trái tim một quê hương. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment