Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ by Phạm Nhật JEB Guitar Chords

If you are looking for Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ by Phạm Nhật JEB using guitar or guitar.
This song by Phạm Nhật JEB can also be played by that device.
=

Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ guitar chords has Disco pattern and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ by Phạm Nhật JEB Guitar Chords


1. Tuổi trẻ ngày nay cùng với Đức Ki
Yêu thương bao người quên hết muộn phiền
Làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền
Đắp xây cuộc đời rạng ngời đức tin.
 
Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương
Khiêm nhu quy tụ lương giáo một nhà
Cảm tạ hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan
Khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười.
 
2. Gửi niềm tao ban tình đoàn kết yêu thương
Đi khắp dương trần tỏa ngát cuộc đời
Tuổi trẻ đem Chúa đến cho muôn người
Luôn nở nụ cười dù nhiều khó nguy
 
Nào cùng về đây cùng một Chúa Ki
Anh em tuổi trẻ ướp muối nên mặn
Sợ gì ra đi dẫn thân cho đời
Cách xa phương trời tuổi trẻ vấn luôn nên một.
 
Đk:
Ra đi – ra đi nối kết tình yêu
thương, noi gương Giê Su thứ tha tội nhân
Hân hoan lên đường gian khó lo
chi, gieo niềm tin yêu để cùng hiệp nhất
Giê Su cha yêu mãi mãi ở bên ta, bão táp phong ba tuổi trẻ vượt qua
Hi sinh quên mình giúp ai khổ đau,
sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường.

 

If you want to study Phạm Nhật JEB Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment