Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) by Phạm Duy Guitar Chords

If you are looking for Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) by Phạm Duy using guitar or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that device.
=

Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) by Phạm Duy Guitar Chords


Này người yêu!
Còn nhớ không tháng năm đã quen nhau
Và người yêu còn nhớ anh không ngày hôm nao?
Anh vẫn yêu người và còn nhớ mãi khi ta yêu đời
Cuộc đời vui, đôi ta rong chơi…
 
Người tình ơi!
Ngày tháng qua thấy em vẫn như xưa
Và giờ anh tình vẫn không ngơi, vẫn yêu người
Vẫn đa tình, vẫn toả sắc như hoa trên cành
Em yêu ơi, em ra sao trong đời em?
 
Ðời em giống như là một giấc mơ
Nên anh không muốn kéo em la đà
Và anh dứt đi để khỏi nát tan
Bức tranh tình yêu, giữ nguyên thời gian…
 
- -
 
Cuộc tình ơi!
Giờ trái tim em trao hết cho ai
Người tình mới đẹp ngất ngây hơn anh nhiều
Và bây giờ niềm hạnh phúc trong tim em rồi
Anh yêu người, anh yêu em như xưa thôi!
 
Này người yêu
Ngày tháng qua thấy em vẫn y nguyên
Mà mình nhìn nhau, cớ sao như người xa lạ?
Em vẫn đa tình, vẫn toả sắc như hoa trên cành
Bên em, sao như muốn xa em?
 
Còn muốn nói thêm thì em nói đi
Nên anh không muốn giữ em làm
Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi
Suốt trong đời anh, nhớ em mà thôi
 
Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi
Suốt trong đời anh, nhớ em mà thôi! -

 

If you want to study Phạm Duy Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Nhớ Em Mà Thôi (Je Ne Pourrais Jamais T’oublier). Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment