Ngựa hồng (Rong ca 9) by Phạm Duy Guitar Chords

When you looking for Ngựa hồng (Rong ca 9) guitar chords, you just visit to the perfect site.
You can play Ngựa hồng (Rong ca 9) by Phạm Duy using guitar or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that device.
=

Ngựa hồng (Rong ca 9) guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngựa hồng (Rong ca 9) by Phạm Duy Guitar Chords


Intro: -

1. Ngựa Hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
bách chiến nơi sa trường đời
Ngựa Hồng hôm nay cột vào yên cương
cong lưng kéo chiếc xe thôi
Đường đời quanh co chật chội
bụi bờ quanh năm lầy lội
cỏ hèn đã úa từng cội
Ngựa Hồng đi quanh thành cổ tan hoang
đi quanh miếu cũ rêu phong

Hớ hơ hơ hờ, hớ hơ hơ hờ

Ngựa Hồng khiêng bao nặng nề trên lưng
vó bước phong sương ngập ngừng
Ngựa Hồng long đong, trụi bờm, se lông
cong lưng, vó bước mông lung
Từng ngọn roi đau tàn bạo
từng gò dây cương nghẹn ngào
một hàm thiếc khoá miệng vào
Cuộc đời lao đao của kẻ vong thân
khiêng voi, cõng rắn trên lưng

Hớ hơ hơ hờ, hớ hơ hơ hờ

ĐK: Ngựa Hồng xưa kia oai phong tuấn
đi trong vinh quang sa trường dấn thân
Bờm ngựa tung bay trong cơn gió sớm
đuôi cong vung lên trong chiều khói lam
Ngựa dù hôm nay đeo yên gấm vóc
hay đưa xe loan cũng là kiếp
Kiệu vàng trên lưng, nhưng đôi mắt đã
che ngang bơ vơ trên đường nhấp nhô

2. Ngựa Hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
bách chiến nơi sa trường đời
Ngựa Hồng hôm nay cột vào yên cương
cong lưng kéo chiếc xe thôi
Đường đời quanh co chật chội
bụi bờ quanh năm lầy lội
cỏ hèn đã úa từng cội
Ngựa Hồng đi quanh thành cổ tan hoang
đi quanh miếu cũ rêu phong

Hớ hơ hơ hờ, hớ hơ hơ hờ

Ngựa Hồng đi trong buổi chiều trăm năm
bỗng thấy xa xăm Ngựa rừng
Ngựa Thần không yên,
Ngựa Hùng không cương
oai linh cất vó trong sương
Động lòng thương cho đồng loại
ngựa rừng phi qua ngọn đồi
nồng nàn hí tiếng mời gọi
Ngựa Hồng ơi! Tung xiềng để ra đi
thênh thang khắp cõi tang thương

Hớ hơ hơ hờ, hớ hơ hơ hờ

Ngựa Hồng quay lưng đưa chân đá vỡ
yên cương thong dong lên đường thoát thân
Cỏ nội xanh tươi thơm tho đón gió
sương rơi trên muôn hoa ngàn ngát hương
Ngựa Hồng không ai che đôi mắt nữa
trông ra hai [Ả] bên con đường rất xa
Ngựa Hồng vươn lên phi qua lỗ [Đ] bé
trôn kim thong dong đi vào cõi không!


 

If you want to master Phạm Duy Ngựa hồng (Rong ca 9) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Ngựa hồng (Rong ca 9). Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment