Mùa hè xanh lại về by Phạm Đăng Khương Guitar Chords

If you are looking for Mùa hè xanh lại về guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Mùa hè xanh lại về by Phạm Đăng Khương using guitar or guitar.
This song by Phạm Đăng Khương can also be played by that instruments.
=

Mùa hè xanh lại về guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mùa hè xanh lại về by Phạm Đăng Khương Guitar Chords


Mùa hè xanh lại về rồi
Bạn ơi bạn có thấy bồi hồi
Khi nơi nơi ngân vang lên
Khúc nhạc mùa hè xanh

Mùa hè xanh lại về rồi
sao cứ đến mùa
con tim ta nao nao
Làm đôi chân ai xôn xao
Bao lớp thanh niên ra đi
Về khắp mọi miền

Mùa hè xanh lại về rồi
Này bạn cùng tôi
Khoác áo xanh về miền quê mới
Đắp con đường Xây ngôi trường
Dạy em thơ viết từng nét chữ thân thương

Mùa hè xanh lại về rồi
Ta đi muôn phương
Lòng rộn lên bao niềm mơ ước
Bắt cây cầu xây ngôi nhà
Nụ cười luôn theo ta mỗi mùa hè xanh


 

If you want to learn Phạm Đăng Khương Mùa hè xanh lại về guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mùa hè xanh lại về. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment