Vượt Lên Con Đường Phía Trước by Phạm Bá Đức Guitar Chords

If you are looking for Vượt Lên Con Đường Phía Trước guitar chords, you have come to the right place.
You can play Vượt Lên Con Đường Phía Trước by Phạm Bá Đức using guitar or guitar.
This song by Phạm Bá Đức can also be played by that equipment.
=

Vượt Lên Con Đường Phía Trước guitar chords has Disco tempo and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Vượt Lên Con Đường Phía Trước by Phạm Bá Đức Guitar Chords


Bỏ lại sau lưng ngày buồn đã qua
Bước chân của tôi nay nghe nhẹ hơn
Để đi đến nơi con đường
Đầy ánh sáng với những lời ca cho bạn và tôi.
Đường đời chông gai, dù nhiều khó khăn
Chỉ cần vững bước vững tin chính mình
Rồi tôi sẽ thấy thật nhiều
Hạnh phúc đến trong tầm tay
ĐK :
Và tôi mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát
Đêm đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng
Xua màn đêm bao chuyện kể mỗi con người quanh tôi
Nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng xinh.
Vượt qua thử thách tôi lại bước trên con đường phía trước
Để vươn lên thành một một vì sao chói sáng
Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi
Mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi.

If you want to study Phạm Bá Đức Vượt Lên Con Đường Phía Trước guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Vượt Lên Con Đường Phía Trước. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment