Em Hứa Thế Nào by Như Việt Guitar Chords

When you looking for Em Hứa Thế Nào guitar chords, you just come to the right site.
You can play Em Hứa Thế Nào by Như Việt using guitar or guitar.
This song by Như Việt can also be played by that device.
=

Em Hứa Thế Nào guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em Hứa Thế Nào by Như Việt Guitar Chords


Khi xưa em nói thế nào, anh là người em ước ao
Mình sẽ yêu mãi, em hứa với anh thế nào
Anh đâu nào dám trách người, nhưng dòng lệ dài cứ rơi
Người thương anh đã, quên anh rồi
 
Hôm nay anh chẳng yên lòng, mắt nhìn người anh ước mong
Mỉm cười hạnh phúc bên ai, hứa trăm năm lâu dài
Ngày lành tháng tốt với người, ngày tồi tệ nhất với anh
Buồn ơi cố nén đau nhưng không thành
 
Chữ thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương hết đời
Yêu ai thì yêu hết lòng, chớ như nước sông lúc đục lúc trong
Chữ thương nào biết nói dối, xin em đừng như bèo dạt mây trôi
Ngày tháng bên nhau xin đừng quên mau
 
Ngày tháng bên nhau xin đừng … quên mau

If you want to study Như Việt Em Hứa Thế Nào guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Em Hứa Thế Nào. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment