Chấm Dứt by Nhật Trung Guitar Chords

If you are looking for Chấm Dứt guitar chords, you have visit to the right site.
You can play Chấm Dứt by Nhật Trung using guitar or guitar.
This song by Nhật Trung can also be played by that device.
=

Chấm Dứt guitar chords has Tango swing and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chấm Dứt by Nhật Trung Guitar Chords


Làm anh yê u là em … làm anh đ âu là em …. Làm anh khóc cũng là em đó thôi
Em chẵng yêu anh đâu em chi yêu m ột người và người đ ó là ai anh biết k hông
Người cho an h niềm tin rồi cho anh niềm đau. Người cữ ngỡ làm vậy anh sẽ q uên
Anh phải qu en sao đây bao tháng năm ê m đềm mình bên nhau biết ba o nhiêu ngày vui
Vậy mà tr ái tim em vội thay lòng thế sao …vậy là c húng ta không còn có nhau
Giọt nước mắ t anh không ngừng rơi mà em vẫ n quay đi thật nhanh quen đi bao nhiêu lời a nh nói
Giờ này người nói kết thúc giờ này người n ói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng
ta đã không hợp nhau rồi người lặng l ẽ ra đi bỏ lại mình anh nơi đ ây anh yêu thương em nào có lỗi
Giờ này người nó i kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng ta
cứ như v ậy đi dù lòng nhận biế t tất cả tất cả đã khôn g còn nữa đ âu anh vẫn yêu em hỡi người ơi

 

 

If you want to master Nhật Trung Chấm Dứt guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Chấm Dứt. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment