Vẫn Mãi Yêu Em by Nhật Đăng Huy Guitar Chords

When you looking for Vẫn Mãi Yêu Em guitar chords, you have visit to the right site.
You can play Vẫn Mãi Yêu Em by Nhật Đăng Huy using guitar or guitar.
This song by Nhật Đăng Huy can also be played by that device.
=

Vẫn Mãi Yêu Em guitar chords has Pop pattern and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Vẫn Mãi Yêu Em by Nhật Đăng Huy Guitar Chords


Khi tình yêu đã chết trong em,
tâm hồn tôi tăm tối như đêm.
Người yêu ơi mãi xa em rồi
bản tình ca ta hát trong đời.
Tôi yêu, yêu có em thôi
xin em hãy nhớ những lời.
Tình yêu tôi sẽ mang chọn đời
mãi với tiếng hát trong đời.
Tình yêu em dù dối gian
tôi vẫn mong vẫn đợi.
Như cơn mưa chờ em đến bên tôi
còn ngọt ngào mãi trong tôi.
Tình yêu em dù đớn đau
tôi vẫn khát khao ngày tháng.
Với con tim yêu, yêu em chọn đời
dù xa vắng đơn côi.
Tôi yêu chỉ có em thôi
xin em hãy nhớ những lời.
Tình yêu tôi sẽ mang chọn đời
mãi với tiếng hát trong tôi.

If you want to study Nhật Đăng Huy Vẫn Mãi Yêu Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Vẫn Mãi Yêu Em. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment