Ru Chàng Cua by Nguyễn Vĩnh Tiến Guitar Chords

When you looking for Ru Chàng Cua guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play Ru Chàng Cua by Nguyễn Vĩnh Tiến using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Vĩnh Tiến can also be played by that instruments.
=

Ru Chàng Cua guitar chords has Slow tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ru Chàng Cua by Nguyễn Vĩnh Tiến Guitar Chords


Ru chàng cua những đêm dài
Thương nhớ cánh đồng này đồng lúa xanh xanh,
kìa dòng nước quanh quanh
 
Ru chàng cua những đêm dài
Bên lũy tre làng, kìa cò vẫn đi đêm,
kìa vạc vẫn ăn sương
 
Ru chàng cua những đêm dài
Xa tít quê mình kìa đồi núi xanh xanh,
đường rừng vắng tanh
 
Ru chàng cua những đêm dài
Xa lắc phố thị đường tàu vắng sân ga, còi tàu vẫn chưa về
 
Ru chàng cua Ru chàng cua
Con lớn lên nhanh con lớn lên thành những
cánh rừng già những thác nước đầy những suối sông sâu
 
Ru chàng cua Ru chàng cua
Con lớn lên rồi,Con lớn lên rồi, cha đã về chiều,
mẹ cũng về chiều, nỗi niềm còn nguyên
 
Ru chàng cua những đêm dài
Con cóc kêu trời mà trời vẫn
chưa mưa, từng lời nói lưa thưa
Ru chàng cua những đêm dài
Con lớn lên cùng 1 ngọn núi
cao cao, bầu trời sáng đêm sao

If you want to learn Nguyễn Vĩnh Tiến Ru Chàng Cua guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Ru Chàng Cua. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment