Chợt Quen by Nguyễn Văn Vinh Guitar Chords

When you looking for Chợt Quen guitar chords, you have come to the best place.
You can play Chợt Quen by Nguyễn Văn Vinh using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Văn Vinh can also be played by that equipment.
=

Chợt Quen guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chợt Quen by Nguyễn Văn Vinh Guitar Chords


Ngày hôm qua anh chợt gặp người
Cô bé đáng yêu dễ thương
Ngày hôm nay anh lại gặp người
Nhìn em mà tim bối rối
ĐK:Em ơi em ..anh đang nhớ em
Người ơi em có biết chăng
Qua bao đêm ..anh mong có em
Giờ đây anh phải làm sao
Tình này đã trót trao về em
Người ơi em đừng lo nhé
Mai này dù có ra sao
Thì anh sẽ mãi yêu em
Như ngày đầu tiên..

If you want to study Nguyễn Văn Vinh Chợt Quen guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Chợt Quen. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment