Duyên Mình Không Cánh Mà Bay by Nguyễn Văn Trung Guitar Chords

If you are looking for Duyên Mình Không Cánh Mà Bay guitar chords, you just come to the perfect site.
You can play Duyên Mình Không Cánh Mà Bay by Nguyễn Văn Trung using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Văn Trung can also be played by that instruments.
=

Duyên Mình Không Cánh Mà Bay guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Duyên Mình Không Cánh Mà Bay by Nguyễn Văn Trung Guitar Chords


Tình yêu ta ngỡ như là mây trời
lững giữa chốn thế gian vô hình
Một cơn mưa tới mây đen kéo về
Xóa tan đi hạnh phúc vô hình.
 
Em mơ một giấc
trong ngôi nhà đơn sơ nhưng vô vàn tiếng cười
Nhưng anh nào có chờ
Mà thờ ơ bên em nên duyên mình lỡ.
 
Yêu vài năm cũng chẳng đáng bằng vài tháng bên ai
Nỗi đau này sẽ mãi mãi kéo dài
Yêu khờ dại không quan tâm sẽ đổi lấy được gì
Đến cuối cùng cũng cất bước mà đi.
 
Em dặn lòng sẽ cố gắng khóc cho hết hôm nay
Nhưng từ ngày anh đi nước mắt không ngừng rơi
Thêm một lần ta bên nhau để mãi mãi quên nhau
Duyên tình ta đã không cánh mà bay.

If you want to learn Nguyễn Văn Trung Duyên Mình Không Cánh Mà Bay guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Duyên Mình Không Cánh Mà Bay. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment